• Oslo: (+47) 9600-3300
  • Østfold: (+47) 9600-3333
  • Man - Fre: 09:00 - 18:00

Oslo - Akerhus - Østfold

av Morten Mathisen

Unngå bøter på 5000 kr:

Fjerne istapper

Gårdeier eller leietaker? Ditt ansvar.

Istapper utgjør hver vinter en stor fare for mennesker, og skade på biler. Det er viktig at istapper fjernes så raskt som mulig. I Oslo kommune gis det gebyr på 5000 kr dersom istappfjerning ikke utføres raskt nok.

Inntil gangvei eller fortau under er trygg for gående og biler må det plasseres skilt som varsler om rasfare. Det er gårdeier som har ansvar for å ha rutiner for varsling og fjerning av istapper.

– Bare leietaker? Du kan likevel være forpliktet til å holde området sikkert dersom bygget er under ditt ansvar.

Bruk gjerne et eksternt firma med kort responstid som kan utføre denne jobben.

Her er Brannvesenet rekvirert for å fjerne istapper. Gårdeier vil her få en kostbar regning.

«Varselskilt som blir stående ute for lenge roper ulv-ulv, og blir ineffektive. Det er viktig å ha en god praksis på å fjerne skilt når faren er over.»

ulv-ulv..?

Bør du bruke varselskilt?

Svaret er absolutt JA. Det er pålagt å bruke skilt som varsler forbipasserende at det er fare for ras.

– Varselskilt fritar imidlertid ikke gårdeier fra å fjerne istapper så raskt som mulig. Istappfjerning må skje senest innen 3-24 timer.

Utfordringen med å bruke varselskilt er at de kan miste sin kraft dersom de ansvarlige er sløve med å ta ned skiltet etter bruk. Folk ser seg ofte blinde på skilt som blir hengende over lengre perioder. Det blir altså «ulv-ulv».

Her må alle huseiere utvise en fornuftig praksis, og respektere god skikk for bruk av varselskilt. Et område med stor fare for ras må dessuten sperres av med fysisk sperring.

I Norsk offshore-industri ligger avsperring av farlig område høyt på prioritering. Under kranløft sperres området av, men alle skilt og sperringer tas ned like etterpå. På plattformer hvor denne praksisen har blitt sløv – f.eks at sperringer blir stående oppe under kaffepausen – her ser man svært ofte at sperringer heller ikke blir respektert dersom de alltid henger oppe.

Sperringer må dessuten avgrense området fysisk med f.eks kjetting eller sperrebånd på en slik måte at det ikke er enkelt å gå over eller under. Man ser altså at det ligger mye psykologi bak sperring og skilting.

Farlige istapper henger over gangveier og fortau, og utgjør en stor risiko for liv og helse.

«Det er mye psykologi bak avsperring og skilt-bruk. I Offshore-industrien terpes det på å fjerne sperringer rett etter bruk. Der hvor det slurves ser man svært ofte at sperringer ikke blir respektert.»

Alvorlige
Konsekvenser

Hvert år går Politiet ut og advarer mot farlige istapper.

Et kort søk på nettet viser raskt mange resultater over avisartikler som omhandler farlige hendelser med ras fra tak vinterstid.

På det verste så blir nødetater som Brannvesen og Politi sendt ut for å gjøre jobben. Da kan gårdeier vente seg en skyhøy regning i tillegg til boten på 5000 kr.

Truffet i hodet av istapp

Farlige istapper deiser i bakken i Oslo

Flere til sykehus etter å ha fått istapp i hodet

Isklump raste ned i barnevogn. Bygget var ikke merket med skilt.

1500 husstander i Oslo bøtelagt, sannsynligvis må flere punge ut

Inngå en avtale med Takrenneservice (Istappservice) om istappfjerning

«Det er lønnsomt å inngå avtale om istappfjerning med et firma som står klar til å håndtere situasjonen en tidlig morgen. Da slipper du unødvendig stress, og lang ventetid.»

Start video

Unngå rasfare

Vi kan fjerne istapper!

- Har du farlige istapper i nærheten av gangvei eller fortau? Kontakt oss så raskt som mulig. Vi fjerner istapper for borettslag, bedrifter og private boliger i Østfold, Oslo og Akershus.