• Oslo: (+47) 9600-3300
  • Østfold: (+47) 9600-3333
  • Man - Fre: 09:00 - 18:00

Oslo - Akerhus - Østfold

Ring: (+47) 9600-3333

Vi renser dine takrenner!

Rens av takrenner anses å være en del av det årlige vedlikeholdet. Dersom takrenner og nedløp blir tette så begynner vannet å krype andre veier. Dette kan føre til svært kostbare fukt- og vannskader. Slike skader dekkes som regel ikke av vanlig husforsikring.

- Vi utfører rens av takrenner for borettslag, bedrifter og private eneboliger. Til fast pris og avtalt tid.

Takrennerens

- For Borettslag og eneboliger

- TAKRENNESERVICE har solid erfaring med rens av takrenner med SMART-sugesystem. Med aktiv bruk av sperreplan, skilting og bakkemann med radiokomm. utføres takrennerens Raskt, Smart og Sikkert..

Bli oppringt?

Ring TAKRENNESERVICE på telefon +47 9600 3333 eller send oss ditt nr her, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan!

Rens av Takrenner

Unngå rasfare

Fjerning av istapper!

- Har du farlige istapper i nærheten av gangvei eller fortau? Kontakt oss så raskt som mulig. Vi fjerner istapper for borettslag, bedrifter og private boliger i Østfold, Oslo og Akershus.

Start video

Kontakt oss

For rask assistanse, ring oss på telefon:

(+47) 9600-3333